IJken, kalibreren, justeren. een uitleg

In de volksmond is ijken synoniem voor ijken en kalibreren. Maar er zit zeker verschil in wanneer het gaat om het ijken en kalibreren van weegschalen. 

Een geijkte weegschaal wordt geijkt, terwijl een niet-geijkte weegschaal (een weegschaal die niet voor handelsdoeleinden is bestemd) gekalibreerd wordt.

In beide gevallen wordt gecontroleerd of de weegschaal voldoet aan haar, door de fabrikant verstrekte, nauwkeurigheidsspecificaties. Indien dat niet het geval is, worden de weeg-eigenschappen opnieuw ingesteld. In jargon: de weegschaal wordt op dat moment gejusteerd. Meestal lukt dat wel, maar bij sommige technische afwijkingen niet. In dat geval wordt het weeginstrument afgekeurd.

Het verschil tussen ijken en kalibreren ligt voornamelijk op het juridische vlak. IJken is wettelijk kalibreren.

De metrologiewet schrijft voor dat als een weegschaal wordt gebruikt voor handelsdoeleinden: vlees bij de slager, wiet bij de coffeeshop, het bereiden van geneesmiddelen, deze geijkt moet zijn. (De wettelijke term is: geregeld moet zijn) De weegschaal moet dan “geijkt” geleverd worden aan de eindgebruiker.

Door allerlei kwaliteitssystemen wordt de eindgebruiker van een weegschaal verplicht tot een jaarlijkse her-ijk. En als hij een “niet voor handelsdoeleinden” weegschaal in gebruik heeft, dan wordt dit een her-kalibratie genoemd.

IJken

IJken is dus het controleren en (indien nodig) opnieuw afstellen van de weegschaal. Met behulp van ijkgewichten wordt de juistheid van de weegschaal bepaald, waardoor een weegschaal na het ijken weer aan de Metrologiewet voldoet. Het ijken van een weegschaal gebeurt op basis van Europese regelgeving. Na de ijking wordt de weegschaal voorzien van een sticker, waarmee aangegeven wordt dat de weegschaal voldoet aan de wettelijke normen.

Kalibreren

Kalibreren is het controleren van een weegschaal met behulp van ijkgewichten, het bepalen van een eventuele afwijking en het (indien nodig) opnieuw afstellen van de weegschaal. Bij het kalibreren van een weegschaal wordt dus geen ijk-sticker afgegeven, waardoor de weegschaal niet als wettelijk geijkt bestempeld wordt. Kalibreren, inclusief kalibratierapport, is afdoende voor bijvoorbeeld de periodieke (ISO) controle en andere kwaliteitssystemen.

Justeren

Dit is het bijstellen van de weeg-eigenschappen van een weegschaal naar aanleiding van een ijking of kalibratie.

Buitendienst

Om u de best mogelijke service te bieden, hebben wij ook een buitendienst. Dit wordt verzorgd door  IJkservice Nederland.

IJkservice Nederland is niet alleen Erkend Keurder (ijkbevoegd) door het NMi (Nederlands Meetinstituut), maar

werkt ook samen met Agentschap Telecom, de toezichthouder op naleving van de Metrologiewet (weegwerktuigen Klasse II , III en IV).

Kalibratie

Kalibraties zijn veelal nodig in verband met de te volgen bedrijfsvoering, HACCP, ISO-certificering, GMP of andere kwaliteitssystemen.

Maar ook wanneer u een weegschaal heeft die niet voor handelsdoeleinden gebruikt wordt, dan kan deze gekalibreerd worden.

U ontvangt na kalibratie indien gewenst een certificaat en tevens een advies over de algehele staat van het meetmiddel.

Onze buitendienst werkt alleen met officiële RvA gerelateerde standaarden voor gewicht, temperatuur en vochtigheid, die zijn herleid naar de Nederlandse standaard.

Jaarlijks keuren

Afhankelijk van het gebruik van uw weegmiddel is een jaarlijkse of tweejaarlijkse herkalibratie aan te bevelen. Ook kan uw weegmiddel gejusteerd worden.

Op het afgesproken tijdstip wordt het meetmiddel onderhouden en gekalibreerd. Voor meerdere kalibraties gelden speciale tarieven.

Kalibraties van meetapparatuur, waarvoor wij de juiste discipline niet in huis hebben, kunnen wij desgewenst laten verzorgen door derden.

Voor reparaties kunt u ons ook bellen.

Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken.

Advies op maat? Bel ons!

Bel tijdens kantooruren met één van onze productspecialisten:

  0182-399888


Contact ons
De winkel voor weegschalen ©Powered By MH-Diensten&projecten